Arbejdsrelateret stressStress er noget alle kender til

Stress er en samlet betegnelse for forskellige former for pres/ubalance vi alle kan opleve i perioder af vores liv, herunder arbejdsliv. Hvad stresser os på arbejde og hvad kan vi selv gøre for at sænke stressniveauet på arbejdspladsen?

Jeg skriver om mine erfaringer med mennesker, der blev overbelastet på arbejde og om mine egne oplevelser med stress på arbejdspladsen. Noget vil du måske genkende og kan relatere til.


Det smarte ved kroppen er, at den kan tilpasse sig. Øget stresstilstand hjælper os med at yde ekstra, arbejde hurtigere, når der er deadline, blive mere effektive, præstere bedre. Det er nok enhver arbejdsgivers drøm at have dygtige og effektive medarbejdere, og det er nok de fleste medarbejdere, der gerne vil leve op til disse evner. Hvem vil ikke anerkendes for at gøre det (ekstra) godt og på den måde at få en følelse af, at man gør en forskel og har en betydning? Det ligger i det menneskellige natur helt fra barndommen, at søge anerkendelse ved betydningsfulde voksne. I det voksne liv forsvinder denne søgen ikke og vi jagter anerkendelse (bevidst og ubevidst) forskellige steder, også på arbejdspladsen, ved en leder, eller kollega.


I dag er der mange mennesker, der pludseligt befinder sig i en tilstand af fastlåst stressreaktivitet. Nogle af dem forstår slet ikke, hvordan de er endt i denne tilstand af konstant overaktiv nervesystem, der ikke kan slappe af, lige meget deres bestræbelse på samme. De er endt med at være belastet så meget, at deres krop har helt sagt fra. De har måske udviklet decideret depression, angst, kroniske/vedvarende smerter, hukommelse og koncentrationsevnen er begrænset. De oplever endeløse bekymringer, ingen sexlyst, stærke kropslige symptomer, eller har udviklet alvorlige, eller kroniske sygdomme. Andre mennesker har over længere tid observeret forskellige symptomer som for eksampel indre uro, søvnløshed, manglende overskud, kort lunte, flere bekymringer, ængstelse, irritation, større isolation, manglende arbejdsglæde, hovedpine, hjertebanken og kropslige symptomer der kommer og går.


Manglende følelse af sammenhæng, uforudsigelighed, meningsløshed, manglende oplevelse af kontrol og utilstrækkelige ressourcer til at klare opgaverne er stressfaktorer, der vil på en eller anden måde påvirke selv de mest robuste medarbejdere. Min personlige erfaring er, at tidspres, problematiske relationer til leder og kollegaer (ikke blive set og hørt, som er det samme som ikke at blive anerkendt), samt fastlåste roller belaster ligeså meget. Desuden er det min oplevelse, at det tit passer dårligt til ens rolle og til ens egen selvforståelse af, hvem man er som person, eller medarbejder, når det viser sig, at man har svært ved at klare sit job. Skyld, skam og tab af identitet er almindelige at opleve.


En belastningsreaktion i sit spæde stadie er egentlig en sund reaktion, en signal til dig selv fra dig selv om, at du skal gøre noget anderledes. Dit nervesystem (hermed forstået krop og sind) beder dig om hjælp til at komme i balance igen. Som sagt, kan kroppen tilpasse sig. Normalvis vil kroppen af sig selv komme tilbage til en tilstand af afspænding og ro, men har belastningen stået på måneder, eller år, har du brug for hjælp.


Langvarig arbejdsrelateret stress er en tilstand af fastlåst stressreaktivitet og blev typisk opbygget over en længere periode. At genvinde oplevelsen af kontrol, kunne trække på egne ressourcer, være produktiv og samtidigt mindre stresset, kan være en lige så lang proces.

I dele af denne proces kan det være nødvendigt at få hjælp fra en professionel. Jeg arbejder med arbejdsrelateret stress igennem samtaleterapi og hvis du er interesseret og det giver mening for dig, også ved hjælp af mindfulness. Læs mere om samtaleterapi, mindfulness, eller kontakt mig for en uforpligtende snak.


Du kan også følge med i den næste blog, hvor jeg vil komme med konkrete forslag til, hvad du selv kan gøre for at minimere arbejdsrelateret stress/belastningsreaktion.


Vedvarende stresstilstand skyldes en overbelastning af din krop og dit sind. Det er ikke nok at hvile, du skal også have hjælp til at få det bedre.