Håndtering af arbejdsrelateret stress

Er du blevet overbelastet og har derfor svært ved at passe dit arbejde?I min undervisning om stress har jeg forleden dag fået et spørgsmål fra en af deltagerne. Personen spurgte om, hvordan det kan være, at han ikke har reageret da de første symptomer blev ved, og hvorfor skulle han få det så dårligt, at han skulle sygemeldes inden det for alvor gik op for ham, at der var noget helt galt?

Det hjælper ikke at give sig selv skylden for, at man er blevet overbelastet. De fleste mennesker vil gerne gøre en god indsats på arbejde, følge med i arbejdsopgaver med de ressourcer de har og under de vilkår der er. De holder ud og kæmper for at klare arbejdsopgaverne bedst muligt.


Synlige og usynlige krav om at være omstillingsparat, fleksibel, effektiv, imødekommende mm., findes på hver en arbejdsplads. Det kan være en god ide at forebygge, måske ved at spørge sig selv med jævne mellemrum:


  • ”Hvad er det egentligt, jeg laver på mit arbejde, og hvordan kan jeg bedst udføre det under aktuelle omstændigheder?”
  • ”Hvordan kan mit arbejde være noget jeg vælger hver dag, og ikke blot et sted, jeg går hen, fordi jeg er nødt til at have et job?”


Er du blevet overbelastet og har derfor svært ved at passe dit arbejde, er der nogle ting du selv kan gøre og noget kan du søge hjælp og støtte til, ved andre.


1. ACCEPT og ÅBENHED

Indse og acceptere, at du er blevet overbelastet. Hertil hører også en åbenhed overfor andre om, hvordan du har det. Skam og skyld står ofte i vejen for denne vigtige begyndelse af en helingsproces.


Det kan være nødvendigt, at du fortæller til din leder, tillidsrepræsentant, eller arbejdsmiljørepræsentant, at du er overbelastet og blevet syg af det. En god leder skal reagere med forståelse og en vilje om at indgå i en dialog om, hvilken hjælp du har behov for.


2. FINDE ÅRSAGER

Årsager til at du er endt i en tilstand af vedvarende overbelastning kan være forskellige. De vil komme udefra, dvs. arbejdsmæssige forhold og der er en god sandsynlighed for, at de også vil komme indefra, dvs. den måde du forholder dig til og håndterer problemer, udfordringer. Hvor går dine grænser i forhold til hvad du formår?


Jeg ser tit et misforhold i, hvad medarbejdere gerne vil (herunder også hvordan de gerne vil fremstå), hvad de har ressourcer til, og hvad de forventer af sig selv under givne vilkår. En professionel kan hjælpe med at finde frem til hensigtsmæssige måder at forholde sig på.


Hvordan vi forholder os til kravene, vilkår og udfordringer i vores liv (herunder arbejdsliv), har en afgørende betydning for, hvor stressede vi bliver.


3. ÆNDRE og FORBEDRE

Når man kører i en tilstand af automatisk stressreaktivitet, er ens overlevelsessystem godt i gang. Det handler om at overleve denne dag, næste uge, eller frem til den næste ferie. Ens fornuftshjerne er mere eller mindre ude af drift og man kan have svært ved at se løsninger. Dette er ikke noget du gør, det er kroppens alarmberedskab der har taget over.


Søg hjælp ved dine kollegaer, eller dit netværk til nye ideer om hvad du kan gøre, så de problemer der kan løses bliver løst.

Spørg din leder om du kan blive aflastet i en periode. Lav en plan for, hvordan det bliver gjort.

Søg evt. hjælp ved en professionel, til metoder om, hvordan du kan berolige dit overaktive nervesystem.

En professionel kan også hjælpe dig med at håndtere svære tanker og svære følelser, der følger med det, der ikke umiddelbart kan løses, herunder en ændret identitetsoplevelse.


Arbejdsrelateret stress kommer sjældent alene. Der kan være nogle private og eksistentielle forhold du har brug for at tackle samtidigt.


4. PÅ IGEN

I og med at de fleste mennesker lever et liv (herunder arbejdsliv), hvor stress er en del af dagligdagen, handler det om at lære at respondere på stressfaktorer frem for at reagere. Denne evne kan trænes og give en klarhed om, hvad du har brug for at gøre og hvordan du skal gøre det, således at du bevarer dig selv, genfinder arbejdsglæde og fastholder denne.


Af andre redskaber der omhandler egen omsorg, som kan være gavnlige for nogle mennesker er:

Tilpas motion der passer til behov.

Næringsrig mad der støtter helbred.

Tilpas socialt samvær.

Positive aktiviteter.

Søvn og hvile.

Meditation i det omfang det er hjælpsomt.


Jeg arbejder med stress (herunder arbejdsrelateret stress) igennem samtaleterapi og hvis du er interesseret og det giver mening for dig, også ved hjælp af mindfulness.


Læs mere om samtaleterapi, mindfulness, eller kontakt mig for en uforpligtende snak.