Stress er en folkesygdom

Som forventet er der en større andel, der føler sig stressede i den erhvervsaktive del af befolkningen, sammenlignet med hele befolkningen.

Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø, som kan resultere i eksempelvis stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske symptomer. 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet pga. stress, 1400 danskere dør hvert år af psykisk arbejdsbelastning bl.a. forårsaget af stress.

Hver femte der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job, 3000 personer bliver førtidspensionister om året pga. stress (kilde: Stressforeningen)

Stress er en samlet betegnelse for en handlen på forskellige planer, præcis på den fysiske plan, det psykologiske plan og det sociale plan. Stress er en del af vores liv, herunder arbejdsliv.

Det smarte ved kroppen er, at den kan tilpasse sig. Øget stresstilstand hjælper os med at yde ekstra, arbejde hurtigere, når der er deadline, blive mere effektive, præstere bedre.

Når vi ikke længere oplever vores arbejde som en god udfordring, men som en belastning, og vi befinder os i en tilstand af fastlåst stress-reaktivitet, er der tale om usund stress.

De fleste der rammes af usund stress, forstår slet ikke, hvordan de er endt i denne tilstand af konstant overaktivt nervesystem, der ikke kan slappe af, lige meget deres bestræbelse på samme.

Årsager til arbejdsrelateret stress

Der vil ofte være andre alvorlige livsomstændigheder end arbejdspres alene, der gør, at man er nødt til at sygemelde sig på grund af stress. Hvad der angår arbejde og stress, vil følgende faktorer over længere tid gør, at man ikke længere kan passe sit arbejde og kan miste sin arbejdsglæde:

  • Manglende følelse af sammenhæng
  • Uforudsigelighed
  • Meningsløshed
  • Manglende oplevelse af kontrol
  • Vedvarende tidspres
  • Problematiske relationer til leder og kollegaer
  • Mobning
  • Manglende anerkendelse
  • Svært ved at opfylde ydre krav og hertil forbundet følelse af skyld og skam
  • Store krav til sig selv

Du er velkommen til at kontakte mig i forbindelse med spørgsmål ved at ringe, skrive eller bruge formularen på kontakt siden. Du kan også booke en tid online.

Håndtering af arbejdsrelateret stress

Det hjælper ikke at give sig selv skylden for, at man er blevet overbelastet. De fleste mennesker vil gerne gøre en god indsats på arbejde, følge med i arbejdsopgaver med de ressourcer de har og under de vilkår der er.

De holder ud og kæmper for at klare arbejdsopgaverne bedst muligt. Synlige og usynlige krav om at være omstillingsparat, fleksibel, effektiv, imødekommende mm., findes på hver en arbejdsplads.

Er du blevet overbelastet og har derfor svært ved at passe dit arbejde, er der nogle ting du selv kan gøre og noget kan du søge hjælp og støtte til, ved andre.

1. Accept og åbenhed

Indse og acceptere, at du er blevet overbelastet, er svært. Hertil hører også en åbenhed overfor andre om, hvordan du har det. Skam og skyld står ofte i vejen for denne vigtige begyndelse af en helingsproces.

Når du bestiller din første tid ved mig, er du allerede i gang med acceptprocessen. Måske er du allerede sygemeldt, eller på grænsen til at blive det.

Jeg kan hjælpe dig med at tackle den krise som en sygemelding bringer med sig, og til at forstå, at du ikke selv er skyldig i, at du er blevet overbelastet. Det vil gøre det nemmere for dig at kommunikere med andre om dine udfordringer.

2. Finde årsager

Årsager til at du er endt i en tilstand af vedvarende overbelastning kan være forskellige. De vil komme udefra, dvs. arbejdsmæssige forhold og der er en god sandsynlighed for, at de også vil komme indefra, dvs. den måde du forholder dig til og håndterer problemer, udfordringer. Hvor går dine grænser i forhold til hvad du formår?

Jeg ser tit et misforhold i, hvad medarbejdere gerne vil (herunder også hvordan de gerne vil fremstå), hvad de har ressourcer til, og hvad de forventer af sig selv under givne vilkår.

Jeg kan hjælpe dig med at finde frem til hensigtsmæssige måder at forholde sig til problemer på.

3. Ændre og forbedre

Når man er i en tilstand af automatisk stress-reaktivitet, er ens overlevelsessystem godt i gang. Det handler om at overleve denne dag, næste uge, eller frem til den næste ferie.

Ens fornuftshjerne er mere eller mindre ude af drift og man kan have svært ved at se løsninger. Dette er ikke noget du gør, det er kroppens alarmberedskab der har taget over.

Min hjælp i denne fase af heling vil være at lære dig, hvordan du beroliger dit overaktive nervesystem. Jeg vil også have fokus på, hvordan du kan håndtere svære tanker og svære følelser, der følger med det at være belastet og med en ændret identitetsoplevelse.

Arbejdsrelateret stress kommer sjældent alene. Der kan være nogle private og eksistentielle forhold du har brug for at tackle samtidigt.

Vedvarende stresstilstand skyldes en overbelastning af din krop og dit sind. Det er ikke nok at hvile, du skal også have hjælp til at få det bedre.

4. På igen

I og med at de fleste mennesker lever et arbejdsliv, hvor stress er en del af dagligdagen, handler det om at lære at respondere på stressfaktorer frem for at reagere. Denne evne kan trænes.

Du kan få større klarhed om, hvad du har brug for at gøre og hvordan du skal gøre det.

Fastholdelse af nye måder at være på kræver støtte og vedholdenhed. Når du igen skal på arbejde efter en sygemelding, vil der være behov for en tilpasning.

I denne fase kan jeg hjælpe dig med at opdage, hvad du har behov for at trives på arbejdet og hvordan du kan udtrykke dine behov. På den måde kan du bevare dig selv og genfinder arbejdsglæde.

Jeg arbejder med arbejdsrelateret stress igennem samtaleterapi og hvis du er interesseret og det giver mening for dig, også ved hjælp af mindfulness. Læs mere om samtaleterapi, mindfulness, eller kontakt mig for en uforpligtende snak.