Hvad er Mindfulness?

Mindfulness er det nærvær der opstår, når man er bevidst og opmærksom i nuet. Denne form for bevidsthed har nogle bestemte kvaliteter: ikke dømmende, venlig og accepterende forholder-måde.

Man kan sige, at Mindfulness handler om at “vågne op” til det liv, der er her lige nu, uanset om det opleves som behageligt, neutralt, eller ubehageligt. Det vil typisk være det ubehagelige, som vi opfatter som problematisk og ikke ønsket. Ubehaget er stressende for krop og sind og vi vil helt naturligt gøre alt det vi har lært igennem livet, for at komme af med ubehaget.

Den mest brugte strategi er at fikse problemer ved direkte at handle på dem, eller lære nye færdigheder og dermed komme af med ubehaget. Det er dog ikke alle problemer, at vi nemt kan komme af med.

Følelser kan vi for eksempel ikke fikse, de har sit eget liv, lige som vi ikke kan gøres raske af alle sygdomme. Vi kan heller ikke fravælge at miste dem vi holder af, blive forladt af en partner, eller blive fyret.

Disse eksistentielle begivenheder er livsvilkår og kan medføre lidelse ved mange. Mindfulness kan gøre os bedre rystet til at møde modgang og tackle den lidelse, der er uundgåelig i livet.

Essensen i mindfulness er udviklingen af en almen kapacitet ved den menneskelige bevidsthed, en medfølende opmærksomhedsindstilling, der kan trænes og forbedres livslangt. Hjerneforskningen peger på, at mindfulnesstræning kan forbedre evnen til at regulere stress og følelser, håndtere svære tanker, øge empati, koncentration, glæde og rationel adfærd.

Hvordan virker Mindfulness?

Mindful opmærksomhed hjælper os først og fremmest, at opdage når vi har gang i ikke hjælpsomme, eller ligefrem destruktive væremåder. Det kan være, at vi befinder os i tankernes magt, eller er i gang med at fortabe os i svære følelser, eller intense kropslige sansninger.

Det kan også være, at vores adfærd rettet mod at tackle udfordringerne øger stressniveauet uhensigtsmæssigt, eller er ligefrem destruktiv. Ingen af disse strategier får vi det bedre af.

Mindfulnesstræning har positiv indvirkning på følgende:

Tanker

Det eneste øjeblik vi har at leve i, er DETTE øjeblik. På trods af det faktum dvæler vores sind for det meste ved det, der allerede er sket (fortid), eller ved det, der kan komme til at ske (fremtid). Vi kan blive mere eller mindre bevidste over hvad vi tænker, mens vi tænker.

Nedtrykthed/depressive tilstande er forbundet med tanker om fortiden og med negative tanker om sig selv, eller andre. Tanker i forbindelsen med angsttilstande handler tit om fremtiden og om bekymringer. Begge tilstande, hvor tankerne kører i ring (tankemylder), er smertefulde at opleve.

Mindfulness kan hjælpe dig med at få et andet forhold til belastende tanker, et forhold der er mindre pinefuld. Igennem mindfulnesstræning vil du lære, hvordan du kan arbejde med tankerne på en frigørende måde.

Følelser

Følelser er vores livshjælpere, der viser os, hvad vi på et givent tidspunkt har brug for. Derfor er det vigtigt at være i kontakt med alle sine følelser, på en konstruktiv måde. Nogle følelser vil vi gerne fastholde, eller have mere af, andre følelser kan vi opleve som ikke ønskede.

At forholde sig til alle sine følelser, rumme de følelser der er ubehagelige, uden at fortabe sig i disse, er en forudsætning for et godt mentalt helbred.

Mindfulness træning går ud på at være i stand til at møde sig selv i de følelser der opstår fra øjeblik til øjeblik. Dette er en gradvis proces for mange, og ikke noget man bare kaster sig ud i.

Grundholdninger i mindfulnesstræning som tillid, tålmodighed og accept vil hjælpe dig godt på vej i forhold til udvikling af hensigtsmæssig følelsesregulering.

Krop

Kroppen gør det muligt for os at leve det liv vi har. Det ene øjeblik kan vi stå i køkkenet og forberede et godt måltid, køre bil, dyrke motion, og det andet øjeblik kan vi nyde samvær med andre mennesker.

Ved at være i kontakt med kroppen, kan vi blive mere nærværende i nuet og udvikle en positiv kropsbevidsthed og fleksibel opmærksomhed. Man kan komme til at føle sig mere afslappet og mere hjemme i sin egen krop.

Mindful opmærksomhed på kroppen skaber en forbindelse mellem bevidsthed og fornemmelsen af kroppens tilstand. Bl.a. kan kropslige sansninger give anledning til bestemte tanker og følelser (og omvendt). Intense kropslige sansninger skaber svære tanker og følelser, hvilket fastholder og forværrer den allerede eksisterende problematik.

Igennem mindfulnesstræning kan man opleve kroppen som værende hel, uanset hvad der måtte være i vejen med ens krop (fx sygdom, eller smerter). Man fremmer accept og evnen til at have det godt, på trods af udfordringer med kroppen. 

 På den anden side kan opmærksomhed på behagelige kropslige fornemmelser give dig en øget følelse af glæde og tilfredshed. 

Jeg glædede mig til hver onsdag. Jeg synes, at undervisningen har været virkelig god. Jeg kunne rigtig godt lide gruppen, da vi var virkelig forskellige og bidragede med hver vores perspektiv på virkeligheden.

Undervisningen var virkelig god, struktureret og velforberedt, hvilket jeg som underviser går rigtig meget op i. Silvia er en virkelig kompetent og dygtig underviser. Hun har en stor interesse og indsigt i sit felt, og hun har udfoldet mange forskellige perspektiver på fx vores hjemmearbejde, som jeg ikke selv havde set.

Udover det er Silvia en virkelig sød og rolig underviser, som også giver noget af sig selv, og det gør hende nærværende i gruppen

/Rikke

MBSR (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) – 8 ugers program

MBSR 8-ugers program er videnskabeligt undersøgt og veldokumenteret indføring i mindfulness, der VIRKER!

Det er en systematisk, intensiv træning af mindfulness med henblik på at reducere oplevelsen af stress. Undervisning foregår i en lukket gruppe, over 8 mødegange, én gang ugentligt, ca. 2½ time.

I hver session vil der være perioder med mindfulness praksis, drøftelser i gruppen, korte oplæg om ugens emne, introduktion til hjemmetræning.

Du bliver introduceret til og træne forskellige former for mindfulness praksis: kropscanning, yoga, forskellige siddende meditationer, gående meditation, spisemeditation mm.

Du vil lære om stress, samt udforske egne mønstre under stressende forhold, herunder: adfærd, kropslige reaktioner, følelsesmæssige reaktioner og tanker, og respondere på disse med mindfulness.

Du vil udvikle din evne at være nærværende og mindful i dagligdagen.

Der udleveres materiale til at støtte din praksis, samt lydfiler til hjemmetræning. En forudsætning for at du får det optimale ud af programmet er din egen praksis derhjemme, hvor du anbefales at afsætte mellem 45 min-1 time til daglig hjemmetræning.

Du er velkommen til at kontakte mig i forbindelse med spørgsmål ved at ringe, skrive eller bruge formularen på kontakt siden. Du kan også booke en tid online.

Mindfulness og stress

Mindfulness forandrer hjernen, forebygger og forbedrer stress og andre stressrelaterede sygdomme. 

Ved at træne mindfulness, både i form af meditationer og i det daglige liv, vil din hjerne gradvist forandre sig. Forskning viser, at mindfulnesstræning som det undervises af en kvalificeret MBSR lærer (lærer i Mindfulness Baseret Stress Reduktion program), kan ændre den måde vores hjerne fungerer på, og at vi kan blive bedre til modstå livets udfordringer, når de rammer os.  

Når du er stressramt, kan du opleve, at både kroppen og sindet er påvirket. Under langvarig stress bliver vise områder i hjernen ligeledes påvirket, hvilket har konsekvenser for korttidshukommelse, koncentration og indlæringsevne. En tilstand af langvarig stress kan desuden øge risikoen for udvikling af en række fysiske og psykiske sygdomme. 

En række videnskabelige undersøgelser kan i dag påvise at personer, der har deltaget i det videnskabeligt dokumenterede MBSR-program, bliver bedre til at håndtere stress og oplever en betydelig bedring af symptomer på stress, angst, depression og kroniske smerter. 

Igennem intensiv mindfulnesstræning vil du lære at respondere på stressfaktorer i dit liv, frem for at reagere med mere stress, uro, tankemylder, svære følelser og uhensigtsmæssig adfærd. 

Mindfulness og depression

En tilstand af depression, eller nedtrykthed kan opstå som et resultat af længerevarende stress. Ud over svære følelser som tristhed, håbløshed og magtesløshed, er selvdømmende, negative tanker dominerende i det depressive sind.

Det er videnskabeligt bevist at MBKT (Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi) kan forebygge depression på niveau med antidepressiv medicin og kognitiv terapi hos personer med tidligere depression.

Er du ramt af nedtrykthed, depression i let, eller moderat grad, kan du med fordel deltage i MBSR-programmet (Mindfulness Baseret Stress Reduktion program).

Ved at deltage, kan du blive bedre til at være i nuet, bedre kunne håndtere dine tanker og følelser. Videnskabelige undersøgelser understøtter, at programmet kan forbedre mentalt helbred og nedsætte symptomer depression.

Mindfulness og angst

Vi er født således, at vi har mulighed for at opleve frygt med henblik på at overleve livsfarlige situationer. En frygttilstand er en stresstilstand og når den faretruende situation er håndteret, vil både stressen og frygten aftage.

Hvis den faretruende situation ikke kan håndteres og hvis frygten ikke afvikles, fastholdes hjernen og kroppen i en hyperaktiv og energimobiliseret tilstand – en stresstilstand.

Kroppen er på vagt, parat til at kæmpe, eller flygte og man oplever ængstelige tanker (typisk bekymringstanker) og bange følelser. Resultatet på sigt bliver, at man udvikler en ængstelig hjerne, hvor man kan komme til at føle angst uden egentligt at vide hvorfor.

Mindfulnesstræning kan reducere angst og nedbringe både hyppighed og intensiteten af angstanfald. Det opnår du ved, at du lærer metoder til at arbejde med ængstelige tanker og til at berolige angstfølelsen.

Mindfulness og smerter

Lægevidenskaben er langt bedre til at håndtere akut end kronisk smerte. Mindfulness er ikke tænkt som en erstatning for medicinsk behandling, men kan være et vigtigt supplement til den.

En vedvarende smertetilstand kan undergrave livskvaliteten, slide et menneske ned således, at man kan føle at have mistet følelsen af kontrol over sin krop og ende i en tilstand af hjælpeløshed og håbløshed.

Afledning fra smerter kan hjælpe noget af tiden. At anvende mindfulness i forhold til kroniske/vedvarende smerter, kan føre til en dybere indsigt og forståelse af dig selv og din krop, noget som afledning og flugt fra smerter ikke kan.

Undersøgelserne vider, at mindfulnesstræning kan reducere oplevelsen af smerter, bidrage til mindre negativ og mindre problematisk kropsopfattelse. Desuden kan man opleve øget livskvalitet og mere aktivt liv på trods af smerter.

Jeg tilbyder mindfulness både som et MBSR-gruppeforløb og som et individuelt forløb.