Hvad er stress?

Stress er en naturlig reaktion når vi bliver udfordret.

Den akutte, eller kortvarige tilstand af stress hjælper os, da den gør os i stand til at yde det bedste vi kan. Vi oplever denne form for stress dagligt.

Langvarig stress kan vi blive syge af. Denne form for stress kendetegnes ved oplevelsen af tab af kontrol, når indre og ydre krav overstiger vores ressourcer, og kan udvikle sig til en kronisk stresslidelse.

Belastende private og/eller arbejdsmæssige forhold, alvorlige begivenheder i ens liv, kronisk sygdom, eller mangel på hvile og fritid, kan hver for sig være med til at udvikle en langvarig stresstilstand. Ofte vil der være flere årsager til, at man udvikler langvarig, eller kronisk stress.

Fysiske symptomer på langvarig stress

 • Søvnproblemer
 • Vedvarende uro i kroppen
 • Hjertebanke
 • Besvær med at trække vejret dybt
 • Øget træthed eller udmattelse
 • Muskelspændinger, specielt i nakke og skuldre
 • Problemer med fordøjelsen, vægtøgning
 • Svedetendens uden at være fysisk aktiv
 • Svimmelhed
 • Nedsat/ophørt sexlyst, impotens
 • Hyppige infektioner, dårlig sårheling, forværring af kronisk sygdom
 • Forværring af smerter, eller smerter uden fysisk årsag

Psykiske symptomer på langvarig stress

 • Humørsvingninger
 • Øget irritabilitet, kortere lunte, aggressivitet
 • Angst
 • Udbrændthed
 • Ubeslutsomhed
 • Følelse af uoverskuelighed
 • Lyst til at isolere sig
 • Meget generet af støj
 • Nedtrykthed og/eller depression

Mentale symptomer på langvarig stress

 • Tankemylder/flere bekymringstanker end normalt
 • Koncentrationsproblemer
 • Nedsat hukommelse
 • Svært ved at lære nyt
 • Manglende nærvær

Du er velkommen til at kontakte mig i forbindelse med spørgsmål ved at ringe, skrive eller bruge formularen på kontakt siden. Du kan også booke en tid online.

Stressbehandling

Jeg tilbyder behandling mod stress på flere forskellige måder:

Samtaleterapi mod stress

Samtaleterapi er en anerkendt psykologisk metode, hvor man ved hjælp af samtaler afdækker og derefter ændrer de dynamikker, mønstre og mekanismer, der ligger bag symptomerne på stress.

Mindfulness mod stress

Mindfulness træning er stressreducerende, den hjælper os at opdage og ændre de måder vi forholder os til problemer på, da disse forholder-måder stresser os yderligere.

Yoga og afspænding mod stress

Både afspænding og Hatha yoga har til fokus at komme i en tilstand af afspændthed og ro og efterfølgende finde balancen ved at bruge ”bremsen”.

Arbejdsrelateret stress

Som forventet er der en større andel, der føler sig stressede i den erhvervsaktive del af befolkningen, sammenlignet med hele befolkningen.

Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø, som kan resultere i eksempelvis stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske symptomer.

500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet pga. stress, 1400 danskere dør hvert år af psykisk arbejdsbelastning bl.a. forårsaget af stress.

Hver femte der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job, 3000 personer bliver førtidspensionister om året pga. stress (kilde: Stressforeningen)