Hvad er relationsproblemer?

Relationer kan være komplekse af forskellige grunde. Nogle relationer kan vi godt vælge til, andre relationer får vi automatisk, for eksempel forældre og søskende, eller kollegaer mm.

Vi er sociale væsner og derfor er gode relationer væsentlige for vores trivsel. Det kan gøre ondt at være i relationer der ikke fungerer for os.

Relationsproblemer er gentagende udfordringer ved at skabe og fastholde relationer til en bestem person, eller til andre mennesker generelt. Det kan være både psykisk og fysisk svært at være sammen med andre mennesker og kan resultere i isolation og følelsen af ensomhed. I sidste ende kan problemer med relationer have konsekvenser for ens livskvalitet.

Har du det svært med at være sammen med andre?

Mennesker kan have nogle grundlæggende udfordringer i forhold til samvær med andre. Disse udfordringer er ofte et resultat af svigt i barndommen fra betydningsfulde voksne, som typisk vil være ens forældre.

Det kan være, at du har svært ved at indgå i relationer overhovedet, eller føler dig altid forkert i bestemte relationer. Det kan også handle om, at du enten giver for meget af dig selv i relationer generelt, eller at du investerer for lidt i de relationer der byder sig. Alle dele kan påvirke ens følelse af selvværd, energi og tilfredshed, når man er sammen.

Men der vil også være perioder i ens liv, hvor man vil opleve mindre overskud til at dyrke sit netværk. Det primære netværk i en kernefamilie vil blive prioriteret frem for venner og bekendte, når man for eksempel får børn. Når man bliver syg, vil man måske også opleve, at nogle relationer falder bort og andre relationer vil vise sig ikke hjælpsomme.

Gode relationer skaber god trivsel. Nogle gange betyder det, at man er nødt til at bryde usunde relationer. Andre gange betyder det, at man har brug for hjælp til at genfinde kontakten til en person, men har brudt med.

Styrk dig selv i dine relationer med samtaleterapi.

Du er velkommen til at kontakte mig i forbindelse med spørgsmål ved at ringe, skrive eller bruge formularen på kontakt siden. Du kan også booke en tid online.

Har du det svært med dine forældre og/eller søskende?

Problemer med forældrene kan ofte have baggrund i ens barndom og opvækst. Det kan handle om at dine forældre af forskellige grunde ikke har været i stand til at give dig den ubetingede hjælp, støtte og kærlighed du fortjente som barn. Det kan også handle om forskellige værdier og syn på livet imellem generationer.

Relationen til forældrene er den mest betydningsfulde relation. Denne relation er fundamentet for, hvordan vi mennesker indgå i alle andre relationer, også i det voksne liv.

Søskende relationer kan være sårbare, da søskende er, ligesom forældre, en af de første nære relationer vi danner i livet. Det kan handle om gamle og nye uenigheder, eller om forskellige værdier og syn på livet, eller om hvordan I er i relation til jeres forældre.

Samtaleterapi kan hjælpe dig med at forstå dynamikker bag din relation til dine forældre og dine søskende. Vi kan sammen finde frem til, hvordan du har brug for at være i relationen således, at du også kan stå ved dig selv og trives.

Har du det svært med din chef, eller kollegaer?

Trives du på arbejde? Dårlige relationer på jobbet kan på virke din arbejdsglæde.

Relationer til ens chef, eller kollegaer er tit de relationer vi er nødt til at være i, hvis vi gerne vil beholde det job vi har. Vi tilbringer meget af tiden på arbejde og derfor har disse relationer en stor betydning for vores velbefindende.

  • Bliver du set, mødt og anerkendt af din chef?
  • Kan du bede om hjælp og få hjælp af dine kollegaer, når du har brug for det?
  • Hvordan tackler du svære følelser der vedrører dine kollegaer?
  • Bliver du mobbet?
  • Kan du sætte grænser, så du kan forblive tro mod dig selv?
  • Hvordan kommunikerer du på en måde der fremmer, i stedet for at modarbejder, dit samarbejde med en kollega?

Jeg kan hjælpe dig med ovenstående emner ved hjælp af samtaleterapi.

Jeg tror meget mere på mig selv, og at jeg er det værd, end da jeg startede. Jeg tror på, at jeg er en god mor og arbejder hen imod at acceptere og elske mig selv.

/Rikke